İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekimi Hizmeti

 

İde OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, 20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat kapsamında ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar.