Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

 

İde OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, 20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat kapsamında çalışanların sağlık gözetim ve tetkikmerinin sağlanması için çözümler sunar. Mobil sağlık hizmetleri ile iş akışı aksamadan gerekli tetkikler hızlı ve ekonomik olarak sağlanır.