Yangınla Mücadele Eğitimi

Yangınla Mücadele Eğitimi

 

Uzman Kişiler tarafından verilen yangın eğitimi şu konuları kapsamaktadır;
Yanma ve yangı kavramı, Yangına sebep olan faktörler, Yangının tanımını ve yangın türleri, Isı ve dumanın yayılma hızı, Yangın yerindeki tehlikeler, Söndürme maddeleri, Yangın söndürme cihazları ve kullanımı, Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, Temiz hava solunum cihazı, Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumları, Katı, sıvı, gaz yangınları, Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddeleri, Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeler, Genel yangın eğitimi gibi genel konularla birlikte, çalışılan işyeri veya ortama yönelik hazırlanacak özel konularıda kapsamaktadır.

Yangın Eğitiminin Gerekliliği;
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işyerlerinde yangını önleme, yangından korunma, tahliye , yangınla mücadele gibi konularda donanımlı kişilerin görevlendirilmesi gereklidir. İşveren veya işyeri yöneticisinin yangına karşı alınacak önlemlerde gerekli araç ve gereçleri sağlamalıdır. Yangın eğitimi tatbikatı yaptırarak, çalışanların yangın eğitimi almaları mevzuatın gereğidir.

İşyerleri iş güvenliği yasalarına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmış olup mevzuat gereği, Çok tehlikeli sınıfta 30 çalışana, tehlikeli sınıfta 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri 50 çalışana kadar yangın mücadele ekibi bulundurmak zorundadır. Her işyerinde iş güvenliği konusunda eğitimli, yangınla mücadele konusunda donanımlı kişileri sağlayacaktır.